Виконавчі провадження

Представництво у виконавчому провадженні та Виконання судових рішень

Юридична компанія «Протект Альянс» пропонує наступні послуги:

 • Виконання судових рішень.
 • Представництво інтересів у виконавчому провадженні.

 

Виконання судових рішень

Виконання судових рішень
Виконання судових рішень

Виконання судових рішень – це сукупність дій державних органів та інших осіб, що спрямовані на реалізацію судових рішень.

Виконання судових рішень здійснюється у виконавчому провадженні. Виконавчим провадженням є сукупність дій органів і осіб, які спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню.

Виконання судових рішень здійснюється державними виконавцями органів державної виконавчої служби. Державні виконавці мають право застосовувати заходи примусового виконання, передбачені законом, у тому числі:

 • накладення арешту на майно боржника;
 • звернення стягнення на майно боржника;
 • вилучення майна боржника;
 • примусове виконання рішення шляхом відрахування грошових коштів з доходів боржника;
 • заборону боржнику виїжджати за межі України;
 • обмеження боржнику права користування транспортними засобами;
 • заборону боржнику користування зброєю, єдиним реєстром довірених осіб, зброєю, єдиним реєстром довірених осіб.

Судові рішення можуть бути виконані повністю або частково.

У разі невиконання судового рішення стягувач має право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення з боржника неустойки (штрафу, пені).

Виконання судових рішень є важливим гарантом захисту прав та інтересів осіб, які є сторонами судового процесу.

 

Представництво у виконавчому провадженні

Представництво у виконавчому провадженні
Представництво у виконавчому провадженні

Представництво у виконавчому провадженні – це здійснення адвокатом від імені сторони виконавчого провадження (стягувача, боржника, державного виконавця) іншою особою (представником) процесуальних дій, що пов’язані з виконанням рішення суду, іншого органу (посадової особи).

Представництво у виконавчому провадженні може здійснюватися на підставі:

 • довіреності, виданої стягувачем або боржником;
 • закону, якщо представником є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична особа.

Довіреність на представництво у виконавчому провадженні повинна бути видана в письмовій формі та засвідчена нотаріально.

Представник має право:

 • знайомитися з матеріалами виконавчого провадження;
 • брати участь у виконавчих діях;
 • заявляти відводи державним виконавцям, понятим, експертам та іншим особам, які беруть участь у виконавчому провадженні;
 • оскаржувати дії та рішення державних виконавців;
 • подавати запити державним виконавцям та іншим органам, що відповідно до закону зобов’язані надавати інформацію, необхідну для виконання рішення суду.

Представник зобов’язаний:

 • діяти в інтересах особи, яку він представляє;
 • виконувати доручення особи, яку він представляє, добросовісно та вчасно;
 • додержуватися вимог законодавства України.

Представництво у виконавчому провадженні має ряд переваг перед самостійним захистом інтересів у виконавчому провадженні. Представник має досвід і знання у сфері виконавчого провадження, що дозволяє йому більш ефективно захищати інтереси особи, яку він представляє. Крім того, представник має право на безкоштовний доступ до матеріалів виконавчого провадження, що дає йому можливість повною мірою обізнатися з обставинами справи. Тому звертайтесь до адвоката у виконавчому провадженні

To Top