Повернення боргів

Як повернути борг, повернення боргу через суд | Адвокат Київ

Повернення боргів – послуга адвоката

Юридична компанія “Протект Альянс” надає послугу в сфері повернення боргів.

Повернення боргів
Повернення боргів

Наші адвокати допоможуть в справі повернення боргів:

  • За розпискою.
  • За договором позики/ кредитування/ іншими цивільними договорами.
  • Як компенсації неустойки, збитків.

Правові норми в Україні відносно повернення боргів

 

Повернення боргів
Повернення боргів

Правові норми в Україні відносно повернення боргів регулюються Цивільним кодексом України, Законом України “Про виконавче провадження” та іншими нормативно-правовими актами.

Цивільний кодекс України визначає загальні правила про зобов’язання, зокрема, про зобов’язання за договором позики. Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позичальникові таку ж суму грошей (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та якості.

Закон України “Про виконавче провадження” визначає порядок виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі рішень про стягнення боргів. Відповідно до цього Закону, виконавець зобов’язаний вживати заходів щодо примусового виконання рішення, в тому числі шляхом накладення арешту на майно боржника, вилучення майна боржника, примусового виконання рішення шляхом відрахування грошових коштів з доходів боржника та інших заходів. Повернення боргу відбувається через суд.

Інші нормативно-правові акти можуть містити додаткові правила щодо повернення боргів, зокрема, в сфері кредитування, торгівлі, житлового будівництва тощо.

Основні принципи повернення боргів в Україні:

Взаємоузгідненість дій сторін. Боржник зобов’язаний повернути борг в обумовлений строк та в обумовленій сумі. Кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов’язання.
Захист прав кредитора. Якщо боржник не виконує зобов’язання, кредитор має право звернутися до суду за захистом своїх прав.
Примусове виконання судового рішення. Якщо боржник не виконує рішення суду про стягнення боргу, рішення може бути виконано примусово.

Шляхи повернення боргу:

  • Взаєморозрахунки. Боржник може самостійно повернути борг кредитору.
  • Виконавче провадження. Кредитор може звернутися до суду з позовною заявою про стягнення боргу. У разі задоволення позову рішення суду може бути виконано примусово.
  • Інші способи. Якщо заборгованість виникла внаслідок порушення договору, сторони можуть домовитися про порядок її погашення. Наприклад, кредитор може погодитися на відстрочення платежу або зменшення розміру боргу.

Важливо пам’ятати, що боржник має право на захист своїх прав. Якщо боржник вважає, що рішення суду про стягнення боргу є незаконним, він може оскаржити його в суді.

Оскарження дій державного виконавця

Дії державного виконавця можуть бути оскаржені боржником або кредитором до суду. Оскарження дій державного виконавця здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.

Важливо пам’ятати, що примусове виконання рішення суду є крайнім заходом. Кредитор повинен спочатку спробувати вирішити питання про стягнення боргу шляхом взаєморозрахунків.

Відповідальність за неповернення боргу

Відповідальність за неповернення боргу в Україні визначається Цивільним кодексом України, Законом України “Про виконавче провадження” та іншими нормативно-правовими актами.

За загальним правилом, боржник зобов’язаний повернути борг в обумовлений строк та в обумовленій сумі. Якщо боржник не виконує зобов’язання, кредитор має право вимагати від боржника виконання зобов’язання або відшкодування завданих збитків.

To Top